Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

10.09.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Организации с нестопанска цел, които работят в подкрепа на малкия и средния бизнес, включително браншови асоциации, клъстери, търговско-промишлени палати, организации на жени предприемачи и др. Кандидатстването трябва се извърши от името на консорциум, който да се състои най-малко от по една и най-много от по четири организации от страна членка на ЕС и от държава от т.нар Източно партньорство (Украйна, Беларус, Молдова, Грузия, Азербайджан и Армения).

КАКВО:
Организациите от одобрените консорциуми ще получат финансиране, с което ще организират търговски мисии, посещения, туининги и др. подобни инициативи с цел създаване на контакти и партньорства между фирми от участващите в консорциума държави, като приоритетните сектори са туризъм, текстил, винопроизводство, творчески индустрии и биохрани.

КОЛКО:
Ще бъдат финансирани общо 60 инициативи на стойност до 60 000 евро.

КОГА:
Срокът за кандидатстване е до 30.09.2021 г.