Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.

19.08.2021

(безвъзмездна помощ)

През месец август Агенцията по заетостта увеличи бюджета за предоставяните средства по различни програми и мерки за стимулиране на заетостта, предвидени в Националния план за действие по заетостта за 2021 г.

ЗА КОГО: 
Работодатели от цялата страна и от всички сектори (освен в случай на изрични ограничения).

КАКВО: 
Предоставят се средства за работна заплата, включително за социални и здравни осигуровки, за наемане на безработни лица (в т.ч. инвалиди, трайно безработни, без опит, майки с малки деца и т.н.). Работодателите могат да кандидатстват и за включване на лицата в професионални обучения. Безработните лица могат да получат средства за покриване на транспортни разходи при търсене на работа или започване на работа в друго населено място. Периодът на финансиране варира от 3 до 24 месеца.
Всяко бюро по труда разполага със средства по част от различните програми и мерки.

КОЛКО: 
Размерът на финансовата подкрепа е различен в зависимост от периода на заетост, при изчисляване на база брутна заплата между 320 лв. и 700 лв. на месец и съответстващата им часова ставка, като в повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя по условията на съответната програма или мярка.

КОГА: 
Срокът за кандидатстване през месец август е до изчерпване на финансовия ресурс.