Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

08.09.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Работодатели от цялата страна и от всички сектори (освен в случай на изрични ограничения).

Към началото на месец септември има активни програми в бюрата по труда: Бургас, Велико Търново, Девин, Димитровград, Исперих, Кубрат, Кърджали, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Плевен, Попово, Разград, Смолян, Стара Загора, Хасково*.

*Списъкът не е изчерпателен и в течение на календарния месец могат да бъдат отворени програми за финансиране и в други бюра по труда.

КАКВО:
Предоставят се средства за работна заплата, включително за социални и здравни осигуровки, с цел наемане на безработни лица (в т.ч. инвалиди, трайно безработни, без опит, майки с малки деца и т.н.). Работодателите могат да кандидатстват и за включване на лицата в професионални обучения. Безработните лица могат да получат средства за покриване на транспортни разходи при търсене на работа или започване на работа в друго населено място. Периодът на финансиране варира от 3 до 24 месеца.

Всяко бюро по труда разполага със средства по част от различните програми и мерки.

КОЛКО:
Размерът на финансовата подкрепа е различен в зависимост от периода на заетост, при изчисляване на база брутна заплата между 320 лв. и 700 лв. на месец и съответстващата им часова ставка. В повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя по условията на съответната програма или мярка.

КОГА:
Срокът за кандидатстване през месец септември е до изчерпване на финансовия ресурс.