Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА ИЛИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

20.09.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Общини, областни управители, държавни институции и контролни органи.

КАКВО:
Финансират се строително-монтажни и ремонтни работи (СМР и СРР) в сгради за обществено обслужване и прилежащите им пространства, които са собствени или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление, вкл. сгради за административни услуги, сгради за култура, изкуства, спорт; образование, наука, здравеопазване, социални услуги. Допустимо е и ново строителство на сгради за „социални услуги от резидентен тип” (напр. социални домове).

КОЛКО:
Стойността на един проект е от 60 000 лв. до 450 000 лв. с ДДС.

КОГА:
Проекти се подават до 07.01.2022 г.