×

Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА ХОРАТА И БИЗНЕСА ВЪВ ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ. КАКВО ПРЕДСТОИ?

30.05.2024

В края на тази година се очаква да бъдат отпуснати първите 640 млн. евро от общо 1,2 млрд. от Фонда за справедлив преход, с които ЕС ще подпомогне най-силно засегнатите региони у нас от прехода към климатична неутралност, съобщава „Капитал“. Това са Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Териториалните планове за трансформация на трите области предвиждат:

  • преквалификация, повишаване на квалификацията и създаване на нови работни места на над 15 работници, заети във въглищния сектор;
  • рехабилитация на 2 190 хектара земя с цел развитие на промишлени зони и изграждане на мощности за възобновяеми енергийни източници;
  • мерки за енергийна ефективност на жилищните сгради, насочени към енергийно бедните домакинства и уязвимите потребители и др.

Те ще бъдат финансирани по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП).

 

КАКВО ПРЕДСТОИ ЗА ХОРАТА В НАЙ-ЗАСЕГНАТИТЕ РЕГИОНИ?

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, най-рано предстои да бъде отворена процедурата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително за справяне с енергийната бедност. Безвъзмездната помощ по нея е 186,5 млн. лева.

През юни се очаква да стартира и мярката за обучения за професионална квалификация и преквалификация на заети лица в предприятия, засегнати от климатичния преход. Нейният бюджет е 60 млн. лева.

1 млн. лв. са предвидени за картографиране на уменията на косвено засегнатите лица в трите области, изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства на климатичния преход. Тук става дума за членове на семействата на служители в електроцентралите и въгледобивните мини. Данните ще бъдат включени в  мерките за заетост по ФСП, насочени към преквалификация и повишаване на квалификацията, професионално ориентиране и развиване на предприемачески умения.

 

КАКВО ДА ОЧАКВА БИЗНЕСЪТ?

До края на 2024-та други 250 млн. лева ще бъдат насочени към малки и средни предприятия (МСП) за адаптация към икономически преход. Подкрепата за тях по линия на Фонда е предвидена за научноизследователската и развойната дейност, проектиране и инсталиране на фотоволтаични панели и производството на биогаз, както и пилотни проекти за производство и съхранение на водород от възобновяеми източници и за внедряване на възобновяеми енергийни източници.

В този срок ще тръгне и процедурата за изграждане на индустриални и логистични паркове с безвъзмездна финансова помощ 140 млн. лева.

С подкрепа от Фонда във всяка една от трите български области ще бъдат сформирани местни подкомитети, в които да участват широк кръг заинтересовани страни и да осигурят местно представителство и участие в управлението на ФСП. За целта се предвиждат 1.5 млн. лева, а мярката се планира да тръгне до края на юни, когато трябва да заработят новосъздадените местни структури в трите региона.

В момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготвя насоките за кандидатстване за планираните процедури за справедлив преход по програмата "Развитие на регионите" 2021 – 2027.

Цялата статия ще намерите на сайта на „Капитал“.

 

Следете секция НОВИНИ на сайта ни за актуална информация, веднага щом бъдат обявени процедурите.