Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС СЪБИТИЯ В РУМЪНИЯ

13.09.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Малки и средни предприятия от 30 икономически сектора, между които производство на машини и оборудване, метали, мебели, облекло,  кожарски изделия, фармацевтични продукти; химични продукти; неметални минерални суровини, някои храни и напитки, филми и ТВ предавания, печатарска индустрия, както и фирми с дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии, в т.ч. финтех, информационни услуги и др.

КАКВО:
Български предприятия, които отговарят на изискванията (важен е кодът на икономическа дейнoст!) имат възможност да участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите Букурещ и Брашов. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия поема разходите за пътуване и участие в срещите (вкл. оборудване, такси,  кетъринг и др.) на един представител на компания.

КОГА:
Търговската мисия ще се проведе в периода 19–22 октомври 2021 г, а срокът за подаване на заявления за участие е до 20.09.2021 г.