Полезно

ФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКА МИСИЯ В СЪРБИЯ

13.09.2021

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
Малки и средни предприятия от 16 производствени сектора, между които производство на мебели, машини и оборудване; облекло, текстил, фармацевтични продукти; битова химия; козметични продукти (етерични масла, флорална вода и др.); храни и напитки, както и фирми с дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии, в т.ч. финтех, печат, аудио-визуална продукция и др.

КАКВО:
Български предприятия, които отговарят на изискванията (важен е кодът на икономическа дейнoст!) имат възможност да участват в двустранни срещи и кръгли маси с представители на бизнес средите от Нови Сад, Крагуевац, Кралево, Крушевац и Белград. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия поема разходите за пътуване и участие в срещите (вкл. оборудване, такси,  кетъринг и др.) на един представител на компания.

КОГА:
Търговската мисия ще се проведе в периода 04–08 октомври 2021 г, а срокът за подаване на заявления за участие до 16.09.2021 г.