×

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРЕЗ 2023 г.

31.01.2023

През февруари ще започне обсъждането на насоките за кандидатстване по няколко процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които са насочени към земеделските стопани. Очаква се първите покани да бъдат обявени през април тази година.

Кандидатстването по процедурите на НПВУ ще бъде значително улеснено в сравнение с предвидените изисквания в Стратегическия план за земеделието:
- няма да има изискване за доказване на икономическа жизнеспособност на предложенията за изпълнение на инвестиции;

- ще се кандидатства с опростени бизнес планове;
- за доказване на реалистичността на разходите ще се изисква една оферта за референтни разходи / две оферти за всички други допустими разходи;
- по някои мерки няма да има изискване за минимален стандартен производствен обем на стопанството (СПО).

Предвиждат се четири процедури за финансиране. Три от поканите са за земеделски производители, регистрирани не по-късно от предходната на кандидатстване стопанска година:
 - Инвестиции и технологична и екологична модернизация

 - Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства
 - 
Изграждане на центрове за подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци

Ще се финансират и проекти на юридически лица с нестопанска цел, които работят в обществена полза:
 - Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в това число добив на биологичен материал от тях
 

За да не пропуснете важна и навременна информация по предстоящите процедури, абонирайте се