×

Новини

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА КОМПАНИИ, КОИТО ТЪРПЯТ ЗАГУБИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

06.04.2020

Фирмите в България, както и служители в неплатен отпуск, които са засегнати от обявената извънредна ситуация, ще могат да получат заеми при облекчени условия от търговските банки и тяхната клонова мрежа. Това е една от мерките за подпомагане на икономиката във връзка с пандемията от COVID-19.

Тази възможност се реализира благодарение на увеличаването на капитала на Българска банка за развитие (ББР), с което тя ще издаде гаранции на търговските банки за отпускането на заемен ресурс както за фирмите, така и за служителите в неплатен отпуск от засегнатите сектори.

Гаранциите, които ББР ще предостави на търговските банки, ще дадат възможност за предоставяне на по-гъвкави условия за бизнес кредити за определен период при определени условия и индивидуална преценка на всеки конкретен случай. Целта е да се осигури достъп до финансиране за поддържане на оборота и дейността на малките и средните предприятия, засегнати от пандемията.

 

С втората мярка ББР ще гарантира отпускането на безлихвени потребителски кредити до 1500 лв. за работниците, които са в принудителен неплатен отпуск. Средствата могат да се използват за покриване на текущи нужди предвид факта, че са останали временно без работа и не получават обезщетения.

 

Извън гаранционния механизъм ББР и нейните дъщерни дружества, включително МФИ Джобс, продължават да осъществяват обичайната си кредитна дейност и разглеждат новопостъпилите искания за заемен ресурс, лизинг, факторинг и гаранции. Повече за тази дейност можете да прочете в нашата платформа.