×

Новини

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФИРМИ В ПРЕХОДА ИМ КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

28.07.2023

Фирмите вече могат да кандидатстват с проекти по процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”. Тя се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост", които желаят да инвестират в машини, съоръжения, оборудване и софтуер, за да направят производството си по-устойчиво.

Кандидатите трябва да са регистрирани преди 31.12.2020 г. и да са реализирали определена стойност на нетни приходи от продажби за 2022 г., както следва:
* Микро предприятия ≥ 170 000 лв.
* Малки предприятия ≥ 550 000 лв.
* Средни предприятия ≥ 950 000 лв.
* Големи предприятия ≥ 3 000 000 лв.

Допустими за финансиране са дейности по намаляване на образуването на отпадъци, ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба, използване на ресурси с биологичен произход, подобряване на стандартите за продуктова екологосъобразност и енергийна ефективност, както и въвеждане на други модели на кръговата икономика (използване на алтернативни суровини, повишаване на тяхната рециклируемост, използването на суровини за многократна употреба, заместване или намаляване употребата на опасни вещества и др.

Минималният грант за един проект е 70 000 лв., а мсксималният зависи от вида на предприятието:
 - за микропредприятия: 350 000 лв.;
 - за малки предприятия: 550 000 лв.;
 - за средни предприятия: 750 000 лв.;
 - за големи предприятия: 1 000 000 лв.

Процентът на съфинансиране варира и зависи от избрания режим на помощ и региона на кандидата. Крайният срок за кандидатстване е 03.10.2023 г.

Повече информация за поканата може да видите тук (за абонати на Fininfo.BG).

Ако имате идея и търсите консултант за разработване на проекта или експерт, който да ви помогне за развитие или тестване на ново решение или технология, можете да разчитате на нас за препоръка. Пишете ни или ни се обадете на тел. 0893 721 929.