Новини

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

17.09.2020

Агенцията по заетостта предоставя финансиране по редица мерки посочени в Закона за насърчаване на заетостта. Мерките целят намаляване на безработицата и стимулиране на наемането на безработни лица. Те са свързани с предоставяне на финансова подкрепа за наемане на трайно безработни, безработни на възраст до 29 г. или над 50 - 55 г., хора в затруднено положение, инвалиди и т.н. Мерките включват също и финансиране на пътуване до работното място и обучения на лицата за професионална квалификация или ключови компетентности. Интерес представлява и възможността за стартиране на собствен бизнес чрез получаване наведнъж на полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне на еднократна сума за стартиране на бизнес, която през тази година вече е до 4 000 лв.

Актуалните мерки се обявяват всеки месец от бюрата по труда*, при наличие на свободен финансов ресурс.

Всяко бюро по труда в страната има отделен бюджет, поради което и активните мерки са различни.

Актуална информация може да бъде намерена в бюрата по труда или на интернет страницата на Агенция по заетостта.