×

Новини

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА

01.06.2022

Работодателите културни институти получават финансова подкрепа чрез обявената нова Национална програма за осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст като мярка за преодоляване на последиците от Ковид кризата.

За да се включат в програмата, културните институти по Закона за закрила и развитие на културата ще заявяват потребностите си от персонал пред Бюрата по труда, които ще насочват към тях регистрирани безработни с образование в сферата на културата. Програмата допуска наемането на младежи със средно образование по професия „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“, както и с висше образование по направленията „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“.

Програмата предоставя на работодателите субсидия за трудовото възнаграждение и дължимите социални осигуровки за наети служители на пълен работен ден за срок от 6 месеца. Новата мярка ще се прилага до края на 2022 г. със средства от държавния бюджет в размер 1,2 млн. лева.


Източник