×

Новини

Финансова помощ за животновъди, засегнати от бедствия

20.08.2020

На 19 август стартира прием на документи за финансово подпомагане на свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства с цел да преодолеят неблагоприятните икономически последици във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по животни и с оглед повишаване на биосигурността. Финансирането е за възстановяване от претърпени щети от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците. Общият размер на финансовата помощ е над 15,6 млн. лв.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и са засегнати от силно заразна болест, довела до унищожаване на животни. Допустими са разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в животновъдния обект (репопулация) и общи разходи. Максималният размер на финансовата помощ за един проект е близо 2 млн. лева, като няма изискване за минимален размер.

Проектните предложения се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата 2020 (ИСУН). Кандидатите могат да се възползват от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която ще им окаже безвъзмездна подкрепа при подготовката на документите, необходими за участие в подмярката.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 октомври 2020 г.

Източник