×

Новини

ФОНД „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ“ ПОДГОТВЯ НОВ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ НА НПО

11.03.2022

Фонд „Активни граждани“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, подготвя извънредна покана за проекти на български нестопански организации, които са насочени към спиране на агресията, възстановяване на мира в региона и подкрепа за бежанците и страдащите от войната в Украйна. Проектите ще насърчават усилията на българското гражданско общество да осигури помощ за търсещите убежище, да запази достойнството и човешките права на всички засегнати от войната.

Очаква се новият конкурс да бъде обявен през март с общ бюджет за финансиране на проекти над 600 000 евро.

Фонд „Активни граждани“ - България се администрира от консорциум на Фондация „Институт Отворено общество - София“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Той разполага с бюджет от 15.5 млн. евро за периода 2014-2021 г., предоставен изцяло от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Фондът е създаден като част от сектор „Култура, гражданско общество, основни права и свободи“, който е един от петте приоритета на финансирането от страните донори за проекти на различни организации и институции в 15 страни членки на ЕС в Централна и Източна Европа и балтийските държави.