×

Новини

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕСУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА

20.02.2023

По Силата на споразумение между Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Фонд мениджър на финансови инструменти (Фонд на фондовете – ФнФ), на Фонда беше даден мандат да управлява сума от 1 262 732 093 лв. по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП). Средствата ще се използват за подпомагане на малките и средни предприятия в България, както и за насърчаване на предприемачеството.

Средствата са разделени на:
- Безвъзмездна помощ: 263 млн. лв.;
- Финансови инструменти: над 1 млрд. лв., от които за дялови инвестиции са отделени 533 млн. лв., а други 730 млн. лв. са насочени към дългови инвестиции (заеми и гаранции с преференциални условия). Предвижда се частта за финансови инструменти да мобилизира допълнителен частен капитал от минимум 400 млн. лв.

Подкрепата за българския бизнес ще е в две приоритетни области:
- "Иновации и растеж“ - ще се инвестира в разработване на иновации, стартиращи предприятия, внедряване и разработване на дигитални решения, закупуване на оборудване и др. Предвидените средства са 698 млн. лв., които ще се разпределят между два дългови и четири дялови инструмента.
- „Кръгова икономика“ - ще се инвестира в мерки за енергийна ефективност, проектиране на продукти, производствени процеси, управление на отпадъци и др. Предвидени средства - 564 млн. лв., единствено под формата на дългови инструменти.