×

Новини

ЗАПОЧВАТ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ДВА НОВИ ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

20.02.2024

Фонд на Фондовете (ФнФ) провежда първоначални консултации за определяне на параметрите на два нови финансови инструмента за подкрепа на проекти за развитие на българските предприятия. Крайният срок за провеждане на допитването е 8 март 2024 г., а желаещите да се включат и да дадат предложения трябва да си резервират дата и час като попълнят онлайн формуляр.

Двата нови инструмента са „Фонд за технологичен трансфер“ и ”Фонд Иновации в предприятията“.

По време на срещите се дискутират основно следните въпроси:

1. Пазарни възможности и основни фактори, свързани с рисковото финансиране и развитието на предприемаческата екосистема;
2. Структура и основни параметри на финансовите инструменти, в т.ч. механизъм за прилагане, размер на ресурса, териториално разпределение, постигнати резултати, начин на разпределение на приходите и др.;
3. Инвестиционна стратегия и процес за набиране на потенциални инвестиции;
4. Индикативни условия на финансиране: основни очаквани параметри, вкл. необходимост от набиране на частен капитал, ценови условия, размер, срочност и др.;
5. Структура на фондовете и екипите, които ще го управляват.

”Фонд Иновации в предприятията“ е с бюджет от 32,17 млн. евро и по него ще се финансират проекти за стимулиране на предприемаческата активност за създаване на компании, базирани на иновациите и разработващи продукти и услуги с висока добавена стойност, изграждане на устойчива екосистема с висок иновационен потенциал, подобряване на достъпа до знания, технологии и иновации в по-слабо развитите региони и ускоряване на прехода към икономика на знанията. Средствата са осигурени от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027. Абонатите на ФИНИНФО.БГ могат да научат повече за фонда тук.

„Фонд за технологичен трансфер“ е с бюджет от 56,6 млн. евро и по него се подпомага взаимодействието между науката и бизнеса. Ще се финансират спин-оф компании, стартиращи високотехнологични компании и предприятия, базирани на знанието като част от индустриални стартъп системи, превръщане на научни разработки в пазарно приложими продукти и технологии, комерсиализация и управление на интелектуалната собственост. Ще се стимулира и процеса на разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери. Средствата са осигурени от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Абонатите на ФИНИНФО.БГ могат да научат повече за фонда тук.