×

Новини

ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ

16.06.2022

Продължава работата по структурирането на Национален декарбонизационен фонд (НДФ), който е една от предвидените реформи в рамките на компонент Зелена България от Националния план за възстановяване и устойчивост. Със създаването на фонда ще се осигури възможност за финансово подпомагане на процеса на намаляване на въглеродните емисии, опазване на околната среда и климатичните промени. НДФ ще бъде своеобразна „енергийна банка“ за целенасочено финансиране на широка група бенефициенти – крайни потребители на енергия. Ще се състои от три отделни подфонда според бенефициентите – публичен сектор, търговски дружества, жилищни сгради.

Предвижда се Фондът да предлага безвъзмездна финансова и техническа помощ, съчетана с финансови инструменти, включващи кредитни линии и гаранции или комбинация от тях. Акцентът в работата на НДФ ще е да мобилизира инвестиции, а не само да разпределя безвъзмездна помощ. В работата по структурирането на Фонда си партнират и другите финансиращи институции в областта на енергийната ефективност – Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ), Фонд ФЛАГ, Национален доверителен Екофонд, Фонд на фондовете, банки и др.

Към момента ФЕЕВИ е единственият тясно специализиран фонд в България за финансиране и гарантиране, предназначено за проекти за енергийна ефективност и ВЕИ за собствено потребление. ФЕЕВИ работи концентрирано в тази сфера, като има възможност да предложи дългогодишен опит, специализирано ноу-хау и техническа помощ за постигане на заложените национални цели, както и за съвместна работа с НДФ.

Очаква се фондът за декарбонизация да инвестира във всички области на устойчивото енергийно развитие – от санирането и инсталирането на ВЕИ до подкрепа за бизнеса.