×

Партньори за проекти

"Глобъл Серт" ЕООД

"Глобъл Серт" ЕООД

Сертификация и обучение по системи за управление

ЕКСПЕРТИЗА: Оценка, одит, контрол и сертифициране на системи за управление, обучения на персонал по специфични въпроси, свързани с различните стандарти

ГЛОБЪЛ СЕРТ е специализирана в оценка на съответствието на системи за управление спрямо най-широко използваните национални и международни стандарти за всички пазарни сектори. ГЛОБЪЛ СЕРТ организира и провежда обучения за вътрешни одитори. ГЛОБЪЛ СЕРТ предлага  инспекция, одит от втора и трета страна.

Компанията е предпочитана от бизнес партньори, работещи на българския и международния пазар, които желаят да постигнат устойчив бизнес внедрявайки:
 - Система за управление на качеството;
 - Система за управление на околната среда и енергията;
 - Система за управление на здравето и безопасността;
 - Система за управление на информационната сигурност;
 - Система за управление на безопасността на храните;

ГЛОБЪЛ СЕРТ, разполага с одитори на експертно ниво, които са участвали в разработването в над 360 проекта по всички стандарти за системите за управление.

Експертизата, опитът, надеждността и глобалното признаване на сертификатите, предлагани от ГЛОБЪЛ СЕРТ ги правят сигурен доставчик на сертификационни услуги по следните стандарти:
- ISO 9001/Качество/;
- ISO14001/Околна среда/;
- ISO45001/Здраве и безопасност/;
- ISO 22000/Безопасност на храните/;
- ISO 50001 /Енергийна ефективност/;
- ISO / IEC 27001 /Информационна сигурност/;
- ISO 22301 /Непрекъсваемост на бизнеса/;
- ISO 39001 /Пътна безопасност/;
- ISO 37001 /Борба с подкупването/;
- ISO /IEC 20000-1 /Управление на услугите/ ;
- ISO 13485/Медицинските изделия/;

ГЛОБЪЛ СЕРТ е официален представител на международни организации за оценка на съответствието на системи за управление, членове са на EA/MLA и IAF. Сертификатите, които предлагат са акредитирани и са международно разпознаваеми.

Мисията на ГЛОБЪЛ СЕРТ е да добави стойност към работния процес на организациите, да засили техните отличителни процеси и да им помогне да се развиват. ГЛОБЪЛ СЕРТ предлага бързи решения и за най претенциозния клиент.