×

Новини

Гражданско участие за мониторинг на политики

26.08.2021

Обявената през месец юли 2021 г. покана към регистрирани в обществена полза организации от нестопанския сектор, държавни органи и общини, беше прекратена на 24.08.2021 г. поради внесена жалба в административния съд срещу наличие на дискриминация в условията за кандидатстване.

Предстои обявяване на нова покана, която очакваме да финансира същия или подобен тип дейности, но вероятно ще бъде разширен обхвата на организациите, които ще могат да кандидатстват. 

Повече информация за обхвата на прекратената процедура можете да намерите тук.