Новини

И „МАПЕКС“ АД ПОДКРЕПЯ СЪБИТИЕТО НА ГОДИНАТА – „ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА 2023+“

28.03.2023

С удоволствие представяме един от официалните спонсори на предстоящия информационен форум на 4 април в Интер Експо Център, гр. София – „МАПЕКС“ АД.

МАПЕКС АД е водеща геоинформационна компания в България – част от партньорската мрежа на Fininfo.BG. Развива се в две основни направления – геодезически услуги и информационни технологии, фокусирани върху географските информационни системи (ГИС).

От 22 години компанията разработва различни електронни регистри, предлага и услуги за бизнеса, свързани с адреси и географски бази данни, сред които: 

  • Създаване, управление, продажба и поддръжка на масиви от географски данни, управление на ИТ услуги.
  • Технически дейности при проектиране и изграждане на фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) като: предложение за изменение на общ устройствен план (ОУП), мотивирано предложение, подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), парцеларен план за довеждащата електроразпределителна мрежа.
  • Геодезически, геоинформационни и фотограметрични продукти и услуги в областта на кадастъра, устройственото планиране, инвестиционното и инфраструктурното проектиране, включително предоставянето на услуги в областта на защитата на личните данни и информационната сигурност;
  • Анализ, бизнес анализ, оценка, одит, консултиране, реинженеринг, проектиране, разработване, внедряване, интегриране, тестване, обучение, поддръжка, осигуряване на качеството в информационната и киберсигурност на софтуерни решения и технологии, бизнес процеси, геобази данни, уеб и десктоп базирани информационни и геоинформационни системи, портали за предоставяне на електронни административни услуги, електронни регистри, технологична инфраструктура, нормативна уредба и вътрешни правила за работа;
  • Сканиране, дигитализиране, георефериране, оцифряване, векторизиране и индексиране на данни и документи, и въвеждането им в географски информационни системи;
  • Заснемане с безпилотни летателни системи, обработка на данни и създаване на дигитални модели на територията;
  • Предоставяне на услуги чрез информационна система за управление и контрол на транспортната дейност; 
  • Предоставяне на услуги в сферата на управлението и сделките с недвижимите имоти посредством уеб базиран портал;
  • Консултантски дейности и управление на проекти за изграждане, внедряване и поддръжка на геодезически и геоинформационни и информационни системи, хардуер и софтуерни приложения;

Защо подкрепата на “Мапекс“ АД е от ключово значение за „Финансиране на бизнеса 2023+“?

Компанията е с доказан опит в изпълнение на проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз. Експертите й могат да бъдат полезни с набиране на геобазирана информация в ранния етап на изграждане на една соларна централа и са ценен партньор на всички, които осъществяват или управляват инвестиции, свързани със земя, сгради, индустриални и земеделски терени, управляват данни и др.

На 4 април можете да се запознаете на място с представителите на партньора ни и да осъществите трайни бизнес контакти.

Ако все още не сте се регистрирали, запазете своето място сега!

Вижте повече за експертизата на „МАПЕКС“ АД и кое ги отличава от конкурентните фирми на пазара в секция ПАРТНЬОРИ ЗА ПРОЕКТИ на Fininfo.BG.