×

Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН УЕБИНАР ПО МЕХАНИЗМА ELENA

20.10.2023

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) организира уебинар по механизма ELENA, който ще се проведе на 9 ноември 2023 г. от 11:30 ч. в платформата Zoom.

По механизма ELENA се оказва техническа подкрепа и помощ за инвестиционни проекти на стойност над 30 милиона евро. Подкрепят се проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия в сгради, както и за устойчив градски транспорт. Могат да кандидатстват както публични организации (вкл. национални, регионални и местни власти), така и организации от частния сектор.

По време на събитието експерти от ЕИБ ще разкажат как работи механизма и как държавите-членки могат да се възползват на национално, регионално и местно ниво. Ще бъде описан процеса за кандидатстване и ще се дадат примери с допустими за финансиране инвестиционни проекти. Фокусът ще бъде поставен върху публичната инфраструктура и строителство.

Уебинарът е отворен за всички желаещи, като е необходима предварителна регистрация. Регистрираните получават линк за срещата.