×

Полезно

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА FININFO.BG: ТЕМА 6

20.06.2022

TEMA 6, ден втори, събитие: Отворени врати за европейското финансиране в България с Fininfo.BG

Ще си поговорим за земеделие. И финансиране за него. Вероятно една част от хората ще реагират: Още ли? Не им ли стига толкова години? Да, още 8 млрд. евро след 2023 г. по новия Стратегически план за земеделието. Реформи са все още нужни, съответно и подкрепа.

За подпомагане да се готвят всички от сектори „Земеделие”, „Животновъдство", „Плодове и зеленчуци", „Пчеларство", „Гори" и Лозаро-винарски сектор, както и преработватели на първична земеделска продукция, общини и предприятия в неселскостопанския сектор в селските райони. Отделно средства идват и за рибовъдните стопанства.

Ако искате да знаете повече, запазете датата 30 юни 2022 г., поне половин час (10.00 – 10.30 ч.) и си осигурете добра интернет връзка. 

Галя Менова е нашият експерт, който ще ви даде всички най-важни акценти и ще отговори на вашите въпроси.

Ако сте:
 - земеделски производител или млад земеделец
 - собственик на рибовъдно стопанство
 - доставчик на машини, оборудване и технологии за земеделието
 - компания, която развива дейност в т.нар. „селски“ общини на България

или искате да стартирате неземеделска дейност в селата и малките градове, този дискусионен панел е за вас!

Събитието е със свободен достъп, но е нужна предварителна регистрация за участие.

Можете да видите и другите дискусионни панели:
 - Тема 1
 - Тема 2
 - Тема 3
 - Тема 4
 - Тема 5
 - Тема 7
 - Тема 8
 - Тема 9

Ще ви очакваме!