Полезно

ПОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ В СФЕРАТА НА БЪРЗООБОРОТНИТЕ СТОКИ ОТ INNOVATION CAPITAL

05.08.2021

(дялово инвестиране, менторство и безплатни услуги)

ЗА КОГО:
Стартиращи компании и екипи с проектни идеи в производството и/или ритейл – лoгистиката на храни, напитки, козметика, електроника, офис оборудване, фармация и продукти за здраве и подобни бързооборотни стоки.

КАКВО:
- инвестиционна подкрепа до 100 000 евро, от които 25 000 евро първоначално и 75 000 евро като допълнителна инвестиция в рамките на 12 месеца (за 3те най-добри проекта) или достъп до потенциални инвеститори (венчър фондове, бизнес ангели, фамилни инвеститори)
- подкрепа от ментори и експерти от съответната индустрия
- ползване на допълнителни услуги, сред които R&D център, споделени производствени мощности (за сектори храни, напитки и козметика), офисно пространство в хъба на програмата,  дистрибуторска мрежа, маркетингови услуги и др.

КОГА:
Краен срок за заявяване на интерес (преди подаване на цялостен проект): 6 септември 2021 г.