×

Новини

Инструмент за анализ на рисковете при инвестиране в енергийна ефективност

06.08.2021

В рамките на усилията за ограничаване на въглеродните емисии ЕС стартира изследователския проект „Carbon Risk Real Estate Monitor“ (CRREM)[1], който подпомага инвеститори в строителния сектор и собственици на имоти да анализират и оценят икономическите рискове за активите им от възможни бъдещи регулации във връзка с европейските политики за декарбонизация.

Основната цел на проекта е да насърчи инвестициите в енергийно ефективно строителство и модернизация на сгради, като предоставя на потребителите си статистически данни и прогнози (включително графични визуализации) относно възможността собствеността им да попадне в категорията на т.нар. блокирани активи[2]. CRREM осигурява възможност за мониторинг и сравнителен анализ на информация за енергийната ефективност на отделни сгради и инвестиционни портфейли. Към настоящия момент в платформата са анализирани данни за над 1 300 обекта във всички страни от ЕС и Великобритания, като за източник на преобладаващата част от стойностите по подразбиране е използвана европейската платформа за мониторинг и сравнителен анализ на инвестициите в енергийна ефективност „De-risking Energy Efficiency Platform“ – DEEP".

Инструментът за анализ на CRREM е достъпен за безплатно сваляне в електронен формат тук. Повече информация за проекта – тук.
 

[1] CRREM е финансиран от европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
[2] Активи, които няма да отговорят на бъдещите изисквания за енергийна ефективност и пазарни очаквания, и поради това ще попаднат под риск от ускорено икономическо остаряване
.