×

Партньори за проекти

„Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД

„Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД

Консултантска компания

ЕКСПЕРТИЗА: Бизнес консултации при отчитане на устойчивостта на фирмите; таргетиране на инвеститори; Публични предлагания на ценни книжа; Връзки с инвеститори; Социално предприемачество и социални предприятия.

„Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД е единствената компания в България, която предлага цялостно обслужване в областта на връзки с инвеститорите и корпоративно управление.

Повече от 15 години компанията е верен партньор на много листвани компании и публични предприятия, като осъществява съвместни проекти по „Връзки с инвеститорите”, „Корпоративно управление“ и „Устойчиво развитие“  с над 50 клиенти.

Можете да се доверите на екипа от професионалисти в „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ за:

  • Таргетиране на инвеститори
  • Публични предлагания на ценни книжа
  • Връзки с инвеститорите
  • Социално предприемачество и социални предприятия
  • Корпоративно управление
  • Докладване на устойчивостта

„Инвестър Рилейшънс Сървисис“ провеждат и обучения във връзка с провеждане на дейността на компаниите в съотвествие с изискванията на нормативната уредба и отчитане на устойчивостта на предприятията.