×

Новини

ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

29.09.2023

Започна приемът на документи за финансово подпомагане на земеделци по процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация на земеделските стопанства“. Тя се осъществява по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и е насочена към регистрираните земеделци.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 30 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 50% от стойността на проекта.

С одобрените средства стопаните ще могат да закупят машини и оборудване, които се използват в растениевъдството и животновъдството, както и за оползотворяване на отпадъците от дейността.

Целта на финансовата подкрепа е да насърчи опазването на околната среда, като стимулира инвестициите за внедряване на иновативни цифрови технологии, вкл. автоматизиране и роботизиране на производствените процеси.

Ще бъдат финансирани проектни предложения за подобряване цялостната дейност на земеделските стопанства чрез:
- оптимизиране на производствените процеси с цел опазване на околната среда;
- намаляване на вредните емисии и отпадъци;
- производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за собствено потребление.

Абонатите на Fininfo.BG могат да намерят повече информация по процедурата тук.
 

Ако желаете да постигнете по-високи екологични резултати и устойчивост на Вашето стопанство и търсите партньор за изпълнение на проекта, във Fininfo.BG разполагаме с утвърдени партньори и силно препоръчваме услугите на „Предистик“ ООД, Qnectd и „Атамик“ ЕАД.