×

Новини

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ФОНД "ТРИ МОРЕТА" ПОЛУЧАВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 280 МИЛИОНА ЕВРО

23.06.2022

Инвестиционният фонд „Три морета“ (3SIIF) и американската международна финансова корпорация DFC се споразумяха да сключат договор, съгласно който DFC ще предостави финансиране на фонда в размер до 300 млн. долара (около 280 млн. евро). Тези средства ще бъдат използвани за инвестиции в сферата на енергетиката и инфраструктурата, които да подобрят енергийната свързаност, сигурност и диверсификация в региона.

Очаква се допълнителното финансиране да се случи до края на настоящатата година като благодарение на него общият капитал на фонда ще достигне приблизително 1.3 милиарда евро.

Фондът "Три морета" инвестира в транспортна, енергийна и цифрова инфраструктура по оста Север-Юг. В неговия обхват попадат 12 държави-членки на ЕС (включително България), които се намират между Балтийско, Адриатическо и Черно море.