×

Нашите консултанти

Ивелина Борисова

Ивелина Борисова

Експерт по управление на проекти

Подготовка и управление на проекти по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", Програма "Развитие на човешките ресурси", изготвяне на бизнес анализи

Ивелина Борисова има 18 годишен опит в подготовката и управлението на проекти, съфинансирани от европейските фондове в България. Притежава бакалавърска степен по журналистика от СУ „Св.св. Климент Охридски“ и MBA от Cardiff Metropolitan University. Специализирала е в Сертифицираната програма за управление на европейски проекти на Американски университет в България.

От 2006 г. работи като консултант по подготовка и управление на проекти по предприсъединителните фондове – ФАР и САПАРД, а от 2007 г. по оперативните програми на България, съфинансирани от ЕС. Притежава опит в подготовката на различни по мащаб проекти както за малък и среден бизнес, така и на инвестиционни проекти за общини и държавни органи.  

През 2018 г. основава и до днес управлява собствена компания за аутсорсинг на ИТ услуги - Буллсофт ЕООД, създадена по проект, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.