×

Новини

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГКПП „КЛЕПАЛО“ ПО ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

09.12.2022

Програмата Interreg IPA България – Северна Македония 2021-2027 подкрепя трансграничното сътрудничество между двете държави чрез финансиране на проекти, които се реализират в рамките на граничния регион.

Комитетът за наблюдение на Програмата одобри документите за кандидатстване по стратегическия проект, предвиден за изпълнение по Приоритет 2. По-свързан граничен регион – Изграждане на ГКПП – „Клепало“, разположен между градовете Струмяни в България и Берово в Северна Македония.

Бенефициенти по проекта ще бъдат Областна администрация Благоевград и Митническо управление Република Северна Македония. Дейностите по проекта ще бъдат възлагани чрез обществени поръчки на изпълнители със съответната квалификация – строителство, доставка на оборудване, услуги.

Изпълнението на проекта ще улесни натоварения трафик между двете държави, ще стимулира икономическото развитие на региона и ще осигури директен достъп до магистрала „Струма“, която е важна част от трансевропейската транспортна мрежа.

Интерес за бизнеса представляват поканите, които ще се обявят по Приоритет 3 на програмата и разработената за неговото изпълнение Териториална стратегия. Тя се фокусира в две направления: повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и насърчаване на всесезонния туризъм. Първите покани се очаква да бъдат отворени през първата половина на 2023 г.