×

Новини

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ДО 1 MWh

15.11.2022

Очаква се скоро да бъдат публикувани за обсъждане предварителните условия за участие в процедурата за изграждане на ВЕИ мощности до 1 MWh и съоръжения за съхранение на енергия. Това е една от най-чаканите мерки за бизнеса, свързани с енергийната ефективност и зеления преход.

Ще се финансира изграждане на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия, вкл доставка на оборудване, технологии и свързан софтуер, консултантски услуги, съпътстващи СМР. Не са допустими акумулатори за съхранение на ел. енергия за превозни средства (електромобили и др.). Обсъжда се включването на изискване за наличие на идейни проекти, но това ще стане ясно, когато документацията бъде публикувана официално.

Ефектът от изпълнението на проектите ще се измерва чрез спестяванията на емисии CO2. Общият бюджет на процедурата е 200 млн. лв. и финансирането ще е 50% от стойността на проекта.

Могат да кандидатстват предприятия с персонал до 1500 души.

Финансирането по тази процедура е от Националния план за възстановяване и устойчивост и ще помогне за постигане на енергийна независимост на малките и средни предприятия.