×

Новини

ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

29.01.2024

Европейският механизъм за градско развитие European City Facility (EUCF) откри нова възможност за финансиране на общински администрации и местни власти в подкрепа на прехода им към нулево потребление на електоренергия.

До 75 общини в ЕС, Исландия и Украйна ще получат безвъзмездна помощ до 60 000 евро за разработване на инвестиционни концепции за изпълнение на вече изготвени общински климатични/енергийни планове. Важно е в тях да са заложени цели за смекчаване на влиянието на климата или постигане на енергийна ефективност в: публични или частни жилищни и нежилищни сгради, градски транспорт, системи за отопление, инфраструктура за производство на енергия от ВЕИ, публично осветление и др.

Финансират се различни дейности, необходими за изработването на концепциите:
- извършване на предварителни (технически) проучвания за осъществимост;
- пазарни анализи;
- икономически, финансови и правни анализи;
- социални проучвания и др.

В региона на Централна и Източна Европа, в който влиза и България, ще се финансират 30 концепции. Крайният срок за кандидатстване е 15.03.2024 г.

Ако сте абонирани за информационната ни услуга, можете да видите повече информация за поканата, както и други полезни програми и материали в платформата на Fininfo.BG.