×

Новини

ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

21.07.2022

Обновена на 02.08.2022 г.

От 29 юли до 17 август 2022 г. земеделските стопани - физически лица, еднолични търговци и фирми от секторите "Свиневъдство", "Птицевъдство", лозаро-винарски сектор и оранжерийно производство на зеленчуци, ще могат да кандидатстват за подпомагане по извънредна финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна.

Определеният бюджет за помощта е в размер на 62.2 млн. лв.:
 - сектор „Свиневъдство“(за свине-майки и прасета за угояване) - 25 млн. лв.;
 - сектор „Птицевъдство“ (за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици) - 25 млн. лв.;
 - лозаро-винарски сектор (за площи с винено грозде) - 6 млн. лв.;
 - оранжерийно производство на зеленчуци - 6 259 820.44 лв., от които:
    - 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии;
    - 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.

Размерът на помощта зависи от различни критерии по отделните направления:
 - в сектор "Свиневъдство" и сектор "Птицевъдство" - брой животни;
 - в лозаро-винарския сектор - площи с винени лозя;
 - в оранжерийното производство на зеленчуци - площи с оранжерийни култури.

Кандидатства се чрез подаване на заявление в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.