Полезно

Кои са консултантите на Fininfo.BG

23.09.2021

Представяме ви експертите на Fininfo.BG. За всеки от тях можете да намерите повече информация и да поискате първоначална безплатна консултация след вход в платформата. Ако не притежавате активен абонамент, можете да се абонирате тук.
 

Елеонора Иванова е собственик и управител на ЕЛЛЕА ЕООД – консултантска компания за управление на международни проекти и ФИНИНФО.БГ ЕООД – компанията, която поддържа и администрира Fininfo.BG.

ЕКСПЕРТИЗА: подготовка и управление на проекти по програма „Иновации и Конкурентоспособност“ и програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество; подготовка на бизнес планове и фирмени презентации; анализ на пазари и развитие на международни пазари; консултации за стартиращ бизнес; нестопански сектор. Притежава 20 г. опит в тази област.
 

Пламенка Върбанова е мениджър проекти в Еллеа ЕООД и част от екипа на Fininfo.BG.

ЕКСПЕРТИЗА: управление и финансово отчитане на проекти по програмите „Иновации и Конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Младежка заетост“ и програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество; подготовка и управление на бюджети, договори с подизпълнители и тръжни процедури. Притежава 14 г. опит в тази област.
 

Галя Менова е собственик и управител на Хюмънконсултинг ЕООД.

ЕКСПЕРТИЗА: подготовка и управление на проекти по „Програмата за развитие на селските райони“, Програма „Иновации и Конкурентоспособност“, „Програма за морско дело и рибарство“, „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор“, Програма „Развитие на човешките ресурси“; обучава екипи по управление на проекти. Притежава13 години опит в областта.
 

Владислав Георгиев е действащ предприемач, собственик и управител на Праймконсултинг ЕООД.

ЕКСПЕРТИЗА: подготовка и управление на проекти по програмите „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в развитие“ и програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество; подготовка на стратегии, анализи и бизнес планове; консултации за стартиращ бизнес. Притежава 22 години опит в тази област, вкл. като собственик на бизнес.
 

Стефан Атанасов е консултант по управление на проекти в Праймконсултинг ЕООД.

ЕКСПЕРТИЗА: подготовка и управление на проекти по програмите „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в развитие“; подготовка на пазарни проучвания, финансови анализи, социологически проучвания, тръжни процедури и договори с подизпълнители по обществени поръчки. Притежава 18 години опит в областта.
 

Росица Чопева е инвестиционен и финансов експерт, собственик на xFigureFinance.

ЕКСПЕРТИЗА: привличане и договаряне на дялово финансиране за стартиращи фирми; инвестиционно и мостово финансиране за скалиране на бизнес; мецанин финансиране; изготвяне на финансови модели; работа с инвестиционни фондове и банки. Притежава 15 години опит в областта, вкл. в големи корпоративни компании.
 

Ирена Паскалева е финансов и кредитен консултант, част от семейството на „Кредитланд“.

ЕКСПЕРТИЗА: кредитиране за частни и бизнес клиенти; намиране на най-доброто решение за инвестиционно и оборотно финансиране или комбинация от двете. Притежава 24 години опит в банковата сфера.
 

Павлина Йончина е предприемач, консултант и оценител на проекти с опит в подготовката, оценката, управлението и отчитането на проекти с финансиране от ЕС и частни инвеститори за компании и публични организации.

ЕКСПЕРТИЗА: инвестиционни и научно-изследователски проекти, свързани с иновации; проекти с подпомагане от Стратегии за местно развитие по подхода ВОМР; формиране на консорциуми по програми, управлявани директно от Европейската комисия, в т.ч. Рамкова програма за научни изследвания и иновации “Хоризонт Европа“.
 

Лора Саркисян - собственик и управител на Промола ЕООД.

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти по програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество; управление на проекти по програма „Еразъм“; подготовка на стратегии и анализи; проектен PR и маркетинг; консултации за нестопански организации.
 

Ние непрекъснато увеличаваме нашата консултантска група. Ако познавате добри експерти с качества, които отговарят на нашите (и ваши) високи критерии, моля насочете ги към нас.