×

Новини

КОМБИНИРАНО ДЯЛОВО И МЕЦАНИН ФИНАНСИРАНЕ ЗА МСП

02.02.2022

За пръв път в България

Вече е факт дългоочакваното финансово споразумение между Силвърлайн Кепитал и Фонда на Фондовете (ФнФ), за управлението на Фонд Мецанин/Растеж – последният инструмент от портфолиото на ФнФ за дялови и квази дялови инвестиции.

С общ ресурс от 83.7 млн. лв., от които 75.3 млн. лв. са публични средства и допълнително привлечен частен капитал на ниво компания, фондът ще подкрепи най-малко 10 малки и средни предприятия чрез микс от дялово и дългово (мецанин) финансиране.

С Фонд мецанин/растеж работещите фондове за капиталови инвестиции, финансирани от ФнФ стават пет. Чрез неговото реализиране, в допълнение към другите четири фонда за дялови инвестиции, се осигурява нужния ресурс за покриване на целия жизнен цикъл от развитието на една компания – от идеята, през началния етап до зрялата й фаза.
 

Повече информация за новия финансов инструмент можете да видите тук.