Партньори за проекти

Консултантска къща „Велинов и партньори“

Консултантска къща „Велинов и партньори“

Юридически съветник и консултант

ЕКСПЕРТИЗА: пълно юридическо обслужване в областта на гражданското, търговското, дружественото, данъчното, финансовото, вещното, трудовото право, интелектуална собственост, административно право и административен процес, както и консултиране при стартиране на нов бизнес, стратегическо планиране и развитие на бизнеса, антикризисни мерки, стратегическо управление на човешките ресурси.

С експертите от Консултантска къща „Велинов и партньори” ви гарантираме професионално сътрудничество в решаването на юридически въпроси от широк правен спектър. Изключително гъвкави в отношението си към клиента, проучват внимателно всеки казус и осъществяват широк спектър от консултантски услуги, подбрани така, че да отговорят на потребностите на клиента.

Водещо в тяхната работа е доверието, а доволният клиент е най-голямата им награда.

Екипът притежава солиден опит при абонаментното правно обслужване в областта на гражданското и административното право и по-специално в търговското, вещното, облигационното право и обществените поръчки.

Ако притежавате собствен бизнес и имате нужда от професионална правна помощ, Консултантска къща „Велинов и партньори” предоставя становища и съвети, устни и писмени консултации, вкл. относно преструктуриране на цели предприятия. И още за:
 - стартиране на нов бизнес;
 - стратегическо планиране на бизнеса;
 - стратегическо развитие на бизнеса;
 - антикризисни мерки;
 - стратегическо управление на човешките ресурси.

Консултантска къща „Велинов и партньори“ развива сътрудничество с реномирани правни кантори както в страната, така и в Република Германия. Работят с водещи специалисти в различни клонове на гражданското и търговското право, в това число хабилитирани преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и други висши учебни заведения в страната.

Част от експертите в екипа са участвали в различни работни комисии към Народното събрание по разработването на законопроекти в различни области на правото.

Повече за услугите на нашите партньори можете да намерите тук. Не се колебайте да ги потърсите, ако имате нужда от юридически съвет!