×

Новини

КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

17.05.2022

Fininfo.BG партнира на Съвета по предприемачество към Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Ърнст и Янг България и Инвестър Рилейшънс Сървисис във втората сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране през 2022 г.

Инициативата има за цел да открои проекти на български малки и средни компании, да консултира фирмите кои са най-подходящите източници на привлечено финансиране за тях и да ги срещне с потенциални инвеститори. Всеки конкретен случай ще бъде разгледан индивидуално, а участниците ще получат насоки къде е най-добре да потърсят средства – банков заем или капитал от рисков инвеститор, финансиране чрез Beam сегмента на Българската фондова борса, безвъзмездна помощ от европейски програми или друг вид хибридно финансиране.

На 22 юни 2022 г. проектите, одобрени за подкрепа, ще бъдат представени пред потенциални инвеститори и финансиращи институции.

Подборът ще протече в три етапа:
 1. Кандидатите подават електронно попълнени формуляри с информация за компанията и проекта, който планират да изпълнят;
 2. Експертна комисия ще разгледа и селектира част от проектните предложения, които ще бъдат консултирани за осигуряване на подходящо финансиране;
 3. Избраните проекти ще бъдат представени пред банкови институции и потенциални инвеститори.

Изисквания за участие
Български компании - малки и средни предприятия с до 250 души персонал.

Форма на кандидатстване
Електронно попълнена и подадена форма. Можете да я достъпите тук.

Срокове
 - Подаване на формуляри за участие: до 03.06.2022 г. до 12:00 ч.
 - Разглеждане от експертна комисия: 10.06.2022 г.
 - Информиране на селектираните кандидати: 13.06.2022 г.
 - Подготовка на кандидатите за представяне пред потенциални инвеститори: 14.06.2022 г. – 21.06.2022 г.
 - Представяне на селектираните проекти: 22.06.2022 г.

Пишете ни за повече информация и в случай на интерес за участие!