×

Полезно

КРЕДИТЕН РЕСУРС И ДЯЛОВ КАПИТАЛ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

30.03.2023

През следващия програмен период до 2027 г. Фонд мениджърът на финансовите инструменти в България (Фонд на фондовете) ще продължи да управлява част от средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които са предназначени за подкрепа на предприятията под формата на дялови инвестиции и кредити с облекчени условия. Прогнозният размер на тези средства е 2 милиарда лева. Очаква се определеният ресурс да бъде допълнен от частни инвеститори, с което обемът на финансовите средства може да достигне 4 млрд. лв.

От началото на следващата година се планира да заработят няколко нови инструмента, които ще предоставят заемен капитал чрез избрани финансови посредници (банки). Средствата се осигуряват от бюджетите за периода 2021 – 2027 г. на Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Към момента се структурират финансовите инструменти, които да работят през следващите седем години и да покрият нуждите на фирми, които нямат конвенционален достъп до финансиране. Подкрепата ще е насочена към малките и средни предприятия, вкл. и за развитие на иновативни компании.

Финансов инструмент "Кръгова икономика", ще подпомага предприятия с проекти в сферата на енергийната ефективност, намаляване на емисиите от парникови газове и насърчаване на прехода към кръгова и ресурсо-ефективна икономика. Предвидените средства са в размер на 273,6 млн. евро и са осигурени от със средства по ПКИП. Повече за инструмента абонатите на платформата ни могат да намерят тук.

Фонд "Предприемачество", в размер на 104,4 млн. евро, ще предоставя подкрепа за създаване на нови и развитие на съществуващи предприятия във всички етапи на развитие (нови МСП в етап ускоряване и начален етап, включително в етап на растеж) и от различни сектори на икономиката. Средствата са от ПКИП. Повече за инструмента можете да намерите след вход в платформата тук.

Фонд в размер на 75 млн. евро ще предоставя подкрепа на малки и средни дружества с по-малко от 500 служители и средни компании с до 3000 служители. Средствата са от ЕИФ.

Фонд в размер на 75 млн. евро ще е насочен към същия тип компании, които разработват и внедряват свои собствени иновации (интелектуална собственост). Средствата са от ЕИФ.

Фонд в размер на 30 млн. евро (също със средства от ЕИФ) ще инвестира в компании, които внедряват климатично неутрални технологии.
 

До края на годината ще продължат да работят петте фонд мениджъра със средства от остатъчния бюджет за периода 2014 – 2020 г., в размер на 600 млн. лева:
- 200 млн. лв. за дългово финансиране през седемте банки, с които Фондът работи, вкл. 65 млн. лв. по Програма „Възстановяване“.
- 150 млн. лв. за финансиране на общински проекти,
- 120 млн. лв. за общините,
- 75 млн. лв. за земеделие,
- останалия ресурс е за бизнес микрокредити.

 

Актуална информация за структурираните фондове и избраните банки-партньори, ще бъде публикувана своевременно в съответните раздели на платформата.


Пламенка Върбанова, Fininfo.BG