×

Новини

КРЕДИТИ ОТ ДФЗ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

31.01.2022

Държавен фонд Земеделие потвърди лихвения процент от миналата година по две кредитни схеми за финансиране на земеделски стопани:
- Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;
- Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.

Земеделските стопани ще могат да се възползват от преференциална лихва от 2,5% при отпускане на кредити от Държавен фонд „Земеделие” за реализиране на проекти в направления растениевъдство, животновъдство, техническо обезпечаване и пчеларство. Лихвеният процент се отнася за отпусканите средства през 2022 г.