×

Новини

КРЕДИТИ ОТ РАЙФАЙЗЕН БАНК С ГАРАНЦИЯ ОТ ПАНЕВРОПЕЙСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

10.01.2022

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха нови гаранционни споразумения за допълнителните 150 млн. евро и удължаване на срока за кандидатстване с още една година до 31.12.2022 г. по гаранционните програми за подпомагане на бизнеса за справяне с последиците от пандемията.

Средствата са предназначени за микро-, малки и средни предприятия (МСП), както и за малки компании със средна пазарна капитализация (така наречените mid-cap).

Компаниите могат да се възползват от инвестиционни, оборотни и револвиращ кредит/овърдрафт, със срок от 4 до 10 г. в зависимост от конкретния продукт.


Източник