×

Новини

КРЕДИТИ ПРИ ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

06.12.2021

Националният гаранционен фонд (от Групата на Българската банка за развитие) и Черноморската банка за търговия и развитие подписаха споразумение за създаване на финансов инструмент за подкрепа на малкия и средния бизнес в България на обща стойност 150 млн. лева.

Програмата представлява гаранционна схема, която позволява на предприятията да кандидатстват за получаване на заеми при облекчени изисквания за обезпеченост и по-ниски лихвени нива. Тя ще се реализира през търговските банки, като ще гарантира 80% от предоставените кредити. Целта е бизнесът и икономиката да бъдат подпомогнати при възстановяването им от последиците от COVID-19.

Предстои Националният гаранционен фонд да изпрати покани до всички банки в България, а гаранционният лимит ще се разпредели според подадените заявления. Срокът за включването им е следващите две години. Гаранцията ще остане валидна още 36 мeсеца след изтичането му.


Източник