×

Нашите консултанти

Лора Саркисян

Лора Саркисян

Консултант по управление на проекти, оценител на програми и проекти

ЕКСПЕРТИЗА: Подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти по програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество; управление на проекти по програма „Еразъм“; подготовка на стратегии и анализи; проектен PR и маркетинг; консултации за нестопански организации.

Лора Саркисян е магистър по корпоративен маркетинг и по българска филология. Има дългогодишен опит в управлението на нестопански организации – набиране на средства, разработка и ръководство на проекти, партньорства, работа в мрежа, мениджмънт на човешките ресурси и др.

От дълги години участва в международни екипи с експертизата си по мониторинг и комуникации. Има дългогодишен опит като журналист и експерт по връзки с обществеността.

В проектната област работи от над 20 години като инициатор и експерт в проектни екипи в качеството си на ръководител проект, експерт комуникации и маркетинг, анализатор и обучител.

Лора Саркисян се занимава и с изграждане и управление на финансиращи програми, оценка на проекти, кандидатстващи за финансиране, мониторинг и оценка на програми. В същата сфера тя има значителен опит в обучението на екипи за кандидатстване с проектни идеи, както и за комуникация със заинтересованите страни, добро управление и отчитане.

Експертизата й може да бъде използвана при управление на проекти на нестопански организации, публични институции и учебни заведения, в сферата на културата, трансгранично и транснационално сътрудничество, а също и при изграждане на партньорства програма "Еразъм".

Вижте статии в Полезно от Лора Саркисян:

Програма за развитие на човешките ресурси
Новата програма Дунавски регион 2021-2027