×

Партньори за проекти

„Мадара Иновейшън“ ЕООД

„Мадара Иновейшън“ ЕООД

Управление на бизнес проекти и инженерно консултиране

ЕКСПЕРТИЗА: Управление и планиране на инвестиционни проекти; инженерно консултиране; устойчивост на околната среда; гъвкави проектни решения

„Мадара Иновейшън“ е иновативна компания с дългогодишен опит в управлението на проекти и инженерно консултиране в България. Разполагат с доказани специалисти в намирането на синергия от експертни познания в различни сектори, включително нефтохимия, енергетика, биотехнологии и други – отличителна черта, която гарантира на клиентите, че проектите отговарят на очакванията на инвеститорите и често ги надхвърлят.

Компанията успешно интегрира иновативни технологии и стратегически подход с подчертан фокус върху:

  • екологичната устойчивост;
  • оптимизация на проектите;
  • повишаване оперативната ефективност;
  • ускоряване прехода към по-зелено и по-устойчиво бъдеще.

Следвайки основната си мисия да предоставят иновативни и технологично напреднали решения, съобразени с уникалните изисквания на всеки клиент, „Мадара Иновейшън“ успяват да постигнат високи резултати и устойчивост във всички техни проекти.