×

Партньори за проекти

МАПЕКС АД

МАПЕКС АД

Геоинформационна компания

ЕКСПЕРТИЗА: Географски информационни системи (ГИС) и софтуерни решения, геодезия, кадастър, устройствено планиране, консултации.

“Мапекс“ АД e водеща геоинформационна компания у нас, която повече от 20 години предлага високоефективни ГИС и софтуерни решения в полза на обществото и бизнеса. Те дават възможност за ефективно управление на геоинформация, работни процеси и активи на организации в публичния и частния сектор.

Екип от 80 доказани експерти в областта на информационните технологии и геодезията, както и дипломирани кадри в различни области осигурява обслужване според най-високите стандарти.

Можете да разчитате на тях за целия процес от геодезически измервания, трасиране и проектиране през контрол на строителни работи или разработка на кадастрални карти и регистри, вкл. и фотограметрични заснемания, дистанционни измервания с дронове и др.

За строителния бранш МАПЕКС предлага специален пакет от геодезически услуги.

Геопространствените информационни системи са съвременна технология, която има приложение в почти всички сфери.
Особено актуална е сега, когато расте итересът към инвестиции във възобновяема енергия. А “Мапекс“ АД са с доказан опит в изпълнение на проекти за информационно обезпечаване на ВЕИ, въвеждане на електронни административни услуги за ползването на такива източници и други.

Какво ги отличава на пазара?
Компанията разработва различни електронни регистри, предлага и услуги за бизнеса, свързани с регистри, адреси, географски бази данни.
Основното конкурентно предимство на МАПЕКС е, че представя собствени софтуерни решения, разработени на достъпен и разбираем език, интуитивни за потребителите и лесни за поддръжка и обслужване.
 
„Мапекс“ АД предлага пълна гама от геодезически и кадастрални услуги за:
 - Частни лица;
 - Нотариуси;
 - Адвокати;
 - Недвижими имоти;
 - Архитекти;
 - Строители;
 - Надзорни фирми.

 
Fininfo BG препоръчва „Мапекс“ АД като коректен и надежден партньор.