×

Новини

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

16.09.2022

Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) създадоха нов хибриден инструмент, който комбинира грантове и заеми за публичния сектор, включително за общините – Public Sector Loan Facility PSLF (Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор). Този инструмент е третият стълб на Механизма за справедлив преход в рамките на програма InvestEU, заедно с Just Transition Fund и Just Transition Scheme.

Средствата ще са предназначени за публичния сектор и частни организации, които предоставят обществени услуги, от всички държави-членки на ЕС.

По Механизмът ще се предоставят заеми при преференциални условия за проекти, които не генерират достатъчно приходи, за да се самофинансират. Ще се подпомагат широк кръг от инвестиции в ефективни мрежи за централно отопление, възобновяема енергия и зелена и устойчива мобилност, преквалификация и социална инфраструктура, прилагане на енергийна ефективност (т.е. обновяване на стари сгради), градско обновяване.

Общият бюджет на механизма е 11.5 млрд. евро, като се предвижда да се мобилизират допълнително още до 30 млрд. евро публични инвестиции през следващите 7 години. Средствата съчетават 1.5 млрд. евро от бюджета на ЕС (безвъзмездна помощ) и 10 млрд. евро заеми от ЕИБ.

Кандидатства се за заем, а след неговото одобрение бенефициентите получават и безвъзмездни средства. В допълнение, кандидатите ще получат безплатна консултантска подкрепа чрез консултантския център на InvestEU за написване, реализиране и отчитане на проектите.

Механизмът ще се изпълнява от Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) и ще предоставя подкрепа за отделни проекти или чрез рамкови заеми.

Определени са няколко крайни срока за кандидатстване: 19.10.2022 г., 19.01.2023 г., 19.04.2023 г., 20.09.2023 г., 17.01.2024 г., 17.04.2024 г., 19.09.2024 г., 1601.2025 г., 15.04.2025 г., 11.09.2025 г.