Новини

МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ

09.12.2022

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) ще подпомогне животновъдите с две мерки в края на тази година. И двете целят да осигурят на фермерите допълнителни оборотни средства и се предоставят вследствие на трудната геополитическата ситуация и войната между Русия и Украйна.

Първата мярка се отнася до отсрочка при изплащането на кредити. Управителният съвет на ДФЗ удължи с една година срока за изплащането на кредитите, отпуснати на животновъди в периода 2008-2012 г. с цел изхранване на животните им. Желаещите да се възползват от мярката трябва да подадат заявление за отсрочване на задълженията си в областните дирекции на ДФЗ до 31 януари 2023 г.

От мярката могат да се възползват:
- Птицевъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.;
- Свиневъди с кредити за фураж от 2008 и 2010 г.;
- Животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Заемите трябва да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга и да бъдат погасени до 27.11.2023 г.

Другата мярка в помощ на животновъдите е отпускане на до 1 440 000 лв. помощ за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Кандидатстването по тази мярка ще бъде открито на 19.12.2022 г. и ще продължи един месец, до 20.01.2023 г. Говедата, предназначени за клане, ще трябва да отговарят на определени условия. Финансовата помощ за едно заклано животно ще бъде 180 лв.

Очаквайте повече подробности по тази мярка в следващите дни!