Новини

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ+ ЩЕ ПОДКРЕПЯ МЛАДЕЖИТЕ ПРИ ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

13.07.2023

Популярната сред работодателите програма „Младежка заетост“ ще продължи да действа и през следващите години под наименованието „Младежка заетост +“.

Като начало, Агенция по заетостта ще изготви проект, за да получи необходимия финансов ресурс от Програма "Развитие на човешките ресурси", след което ще се разработят правилата за участие и кандидатстване от страна на работодателите. Условията по новата програма ще покриват до голяма степен изискванията на предходната, като се очакват и някои положителни промени. Повече информация за досега действащата програма, абонатите на информационната ни услуга могат да видят тук.

Чрез субсидиите, насочени към работодатели, над 15 000 неактивни и безработни младежи от 16 до 29 г. ще могат да започнат работа, да работят с маставник и т.н., за да придобият опит и нови умения на работното място. Новата програма ще осигурява и средства за обществен транспорт от и до работното място за първия месец.

Следете ни за актуална информация и начало на кандидатстването от страна на работодателите!