×

Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОСТАВЧИЦИ ЗА ИКТ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

19.09.2022

Във връзка с предстоящото обявяване на процедурата за финансиране „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” е необходимо да се определи стойността на предвидените услуги. Припомняме, че в момента процедурата е в обществено обсъждане и към публикуваната предварителна документация е включен списък с услуги, които ще се финансират, но не са посочени референтни цени.

За целта Министерство на иновациите и растежа, съвместно с Министерство на електронното управление стартират провеждането на пазарна консултация за предварително определяне на стойността на разходите за отделните услуги и решения.

Отправена е покана към всички заинтересованите страни – потенциални доставчици на отделните ИКТ услуги и решения, да представят ценови предложения в съответствие с минималния обхват/функционалности, посочени в Списъка на предвидените за финансиране услуги и решения.

Обръщаме внимание, че това НЕ Е предварителен подбор на доставчици! Прави се пазарно проучване.

Ценовите предложения се представят по електронна поща на следния адрес: l.bicheva@egov.government.bg, заедно с попълнено приложение по образец за съответната услуга/решение.

Срокът за представяне на оферти е до 23.09.2022 г.

Ако се интересувате от възможностите по тази програма, не се колебайте да се свържете с нас!