×

Новини

НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА – ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

20.02.2020

Националният доверителен екофонд приема проекти по схема Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили.

Централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации могат да получат финансиране за закупуване на до 3 електромобила. Размерът на финансирането зависи от категорията на превозното средство и дали е хибрид или е изцяло електрическо. Предоставят се суми между 10000 лв. и 40000 лв. за един автомобил.

Набирането на формуляри за кандидатстване от общините и останалите допустими бенефициенти е с краен срок 17.03.2020 г.