×

Новини

НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

12.11.2021

Обявена е кампания за набиране на проектни идеи по програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония "Interreg IPA CBC" (в рамките на Инструмента за преприсъединителна помощ).

Търсят се инициативи в съответствие с целите на Интегрираната териториална стратегия на трансграничния регион, която концентрира инвестициите в две главни области: подобряване на конкурентоспособността и на бизнес средата; преодоляване на сезонния характер на туристическата индустрия.

Проектните идеи се набират преди официалния старт на програмата и не са основание за финансиране. Те ще бъдат база за създаване на списък на операциите (тематично групирани проектни идеи), конкретизиращи прилагането на стратегията. За подпомагане на кампанията се организират онлайн семинари в България на 17 и 18 ноември и в Северна Македония – на 22 и 24 ноември.

Предложенията се приемат до 10.12.2021 г., като за целта е необходимо да се попълни кратък формуляр на английски език.

Повече подробности за кампанията можете да прочетете тук.