×

Новини

НАБИРАТ СЕ ИДЕИ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В РУСЕ

13.01.2023

Общинската фондация „Русе – град на свободния дух“ обяви началото на програмата си за 2023 година, в която ще продължи да работи по двете си основни направления - подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе и подкрепа на местни инициативи.

В първото направление фондацията подкрепя изяви на талантливи русенци в областите култура, изкуство, образование, наука и нови технологии, спорт. Заявления за финансиране се приемат без краен срок по време на цялата година.

Във второто направление фондацията обяви набиране на проектни идеи за мащабни и иновативни събития, култура и изкуство, спорт, образование, наука и нови технологии. Предложенията може да се подават в свободна форма или чрез формуляра на фондацията, на хартиен носител на адрес Русе, бул. Генерал Скобелев № 45 или по електронна поща rusefreespiritcity@gmail.com до 31.01.2023 г. Проектните идеи ще бъдат реализирани при осигурено финансиране.